Förstudier

Teklink erbjuder förstudier inom förnyelsebar energi. Med ett brett nätverk av samarbetspartners, forskare och leverantörer, genomför Teklink utredningar som ger underlag för goda investeringsbeslut.