Projektledning

Teklink har lång erfarenhet av att leda projekt i olika storlekar och med olika komplexitet. Projektledning i dess olika faser, så som upphandling, förhandlingar, kontrakt, genomförande och driftsättning, är några av de tjänster som Teklink erbjuder sina kunder.