Vision & Mission

Teklinks Vision är att vara en förträffligt bra konsult inom energibranschen.

Teklinks Mission är att leverera hållbara lösningar för en hållbar framtid.